online site builder

Welkom 

FRENK staat voor Functioneel Renovatie En Nieuw Kitwerk

Een betere omschrijving van onze bedrijfsvoering kunnen we haast niet geven, enkel wat aspecten toelichten. FRENK Afdichting B.V. bestaat uit drie business units met ieder hun eigen specialisatie. Vanuit onze vestiging in Hoogvliet Rotterdam bieden wij de verschillende onderdelen van FRENK afdichtingen B.V. op flexibele wijze aan.

Onze dienstverlening

De drie business units van FRENK Afdichtingen B.V. kunnen afzonderlijk op een project werken. De mogelijkheid bestaat dat er combinaties zijn voor het samenwerken op een specifiek project. Zo kan de business unit FRENK BrandWerend altijd worden betrokken bij een nieuwbouw- of renovatieproject. Nadat een project gerealiseerd is kan FRENK KitHerstel het onderhoudscontract verzorgen.

FRENK B.V. werkt samen met een klein aantal professionele en gerenommeerde producenten. Samen met de kennis en knowhow die FRENK Afdichtingen B.V. heeft en de kwaliteitsproducten die we verwerken, kan een compleet garantieconcept in de markt worden gezet.

Mobirise

FRENK KitHerstel

FRENK KitHerstel is de business unit die de specialisatie heeft voor herstelwerkzaamheden aan gevels. Deze business unit zal niet zomaar een kitvoeg vervangen. FRENK KitHerstel zal aan de hand van een advies en onderbouwend met de regelgeving vanuit de bouwfysica en huidige regelgeving, aangeven wat de meest duurzame herstelactiviteiten zijn. Ook voor het herstellen van voegen of een complete gevelrenovatie, moeten doordachte oplossingen aan de grondslag liggen die de duurzaamheid alleen maar ten goede komen en daarmee de onderhoudscycli kunnen verlengen.

Mobirise

FRENK Luchtdicht Bouwen 

FRENK Luchtdicht Bouwen is de business unit die de specialisatie heeft voor alle nieuw aan te brengen afdichtingen in gevels. FRENK Luchtdicht Bouwen richt zich voornamelijk op het lucht en dampdicht maken van gevelsystemen. Vanuit dit gedachtegoed is FRENK Luchtdicht Bouwen in hoofdzaak betrokken bij hoogbouw projecten. Ook deze business unit zal aan de hand van een advies en onderbouwend met de regelgeving vanuit de bouwfysica en huidige regelgeving, aangeven wat de meest duurzaam en efficient systeem is om het gebouw water- en luchtdicht te maken. 

Mobirise

FRENK BrandWerend

FRENK BrandWerend is de business unit die de specialisatie heeft voor het aanbrengen van brand- en rookwerende afdichtingen en doorvoeringen. Geheel volgens de normen en de daarbij geldende eisen, wordt uw project van te voren in kaart gebracht en de oplossing wordt vertaald naar een brandwerend advies.

Laatste Nieuws

Mobirise

Depot Museum van Beuningen te Rotterdam

Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie. De dynamiek van het depot is een andere dan die van het museum: hier worden geen tentoonstellingen gemaakt, maar kun je, zelfstandig of met een gids, grasduinen tussen 151.000 kunstobjecten. Frenk-BV maakt onderdeel uit van 1 van de meest interessante projecten in Rotterdam.

Onze werkwijze

Zie in deze video de werkwijze van FRENK BV waarbij de basis principes van luchtdicht aansluiten in detail wordt gedemonstreerd bij de toepassing van prefab sandwich elementen.

Copyright 2019 Frenk-BV - All Rights Reserved