html templates
Mobirise


FRENK BrandWerend adviseert en verwerkt brand- en rookwerende afdichtingen en doorvoeringen door wanden en vloeren. In ieder pand dienen brand- en rookscheidingen aangebracht te worden conform de eisen uit het bouwbesluit.

Uiteraard is het tijdens de uitvoering van een bouw noodzakelijk om in wanden en vloeren sparingen te maken voor het doorvoeren van leidingen, kabels, kabelgoten en kanalen. Hierdoor wordt de brand- en rookscheiding teniet gedaan. Om wel aan deze eis te blijven voldoen dient de sparing brandwerend te worden gedicht. De brandwerendheid van de gedichte sparing dient gelijk te zijn aan de brandwerendheid van de wand zelf.

Met TNO gecertificeerde producten verzorgt FRENK BrandWerend volledig brand- en rookwerende doorvoeren. Alle doorvoeringen worden op tekening aangegeven en genummerd. Deze methode geeft ons de perfecte basis voor het jaarlijkse onderhoud en beheer van de afdichtingen. Van ieder project wordt dan ook een dossier bijgehouden, inclusief digitaal materiaal. 

Copyright 2019 Frenk-BV - All Rights Reserved