site design templates

Company Profile

Het is vanuit de missie en visie van FRENK Afdichtingen B.V. dat iedereen zijn voordeel moet hebben van de diensten en services die FRENK Afdichtingen B.V., en daarmee ook de drie business units, aanbiedt en de bijbehorende collectieve aspiraties koppelt aan haar strategische prioriteiten

Mobirise

Focus op de core specialties van de onderneming

Mobirise

Duurzame afdichtingen

Mobirise

Bijdragen aan de denkwijze voor duurzame en effectieve oplossingen

Mobirise

Reduceren van milieuschadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld CO2

Mobirise

Service op de voorgrond positioneren

Mobirise

Bedrijfsgroei realiseren  

Onze Missie & Visie

Durf buiten de vastgestelde lijnen te denken. Durf te gaan voor verandering, mits deze het beoogde doel bereikt! Uiteraard kunnen we een simpele kitvoeg vervangen, maar lossen we daar het probleem ook mee op? FRENK Afdichtingen B.V. staat garant voor kwaliteit. Wij zijn bereid de confrontatie en discussie aan te gaan zodra wij uw eigendom efficiënt kunnen verduurzamen.

Missie

Door de permanente ontwikkeling van kennis en systemen vanuit de praktijk en theorie, wil FRENK Afdichtingen B.V. haar knowhow en expertise delen met haar relaties door het verstrekken van bouwfyische en bouwkundige detailleringen, lezingen en technische adviezen, op het vakgebied van renovatie, herstelwerkzaamheden en brandwerendheid. Daarnaast zal FRENK Afdichtingen B.V. ernaar streven een gesprekspartner op niveau te zijn door zich naast haar eigen ontwikkeling te richten op aspecten als klantgerichtheid, serviceverlening en flexibiliteit. Op deze manier kunnen wij samen met u als één eenheid kunnen functioneren, voor en tijdens het bouwproces, en de juiste toegevoegde waarde en duurzaamheid aan het gebouw kunnen meegeven.

Visie

FRENK Afdichtingen B.V. pretendeert haar missie te verwezenlijken door de Kritische Succes Factoren (KSF) om te zetten naar meetbare Kritische Prestatie Indicatoren en deze via een permanente controle te blijven verbeteren danwel versterken. Op deze manier kunnen wij een controle uitoefenen op ons eigen succes en een permanente groeicurve laten zien, gebaseerd op zowel omzet als het blijven verbeteren van organisatie en personeel, maar ook op het gebied van kennis.

Korte termijn doelstellingen

Door te functioneren als verlengstuk voor de producenten - gezien onze praktijkkennis - en de "bouwers" - door het verlenen van service en diensten - kan FRENK Afdichtingen B.V. op korte termijn naam maken als dé specialist voor het aanbrengen van allerlei afdichtingen. Door enkel haar specialisaties na te streven, kunnen wij ons ontplooien tot de partner voor de diverse producenten en bouwers FRENK Afdichtingen B.V. kan zich opwerpen als intermediair tussen de producenten en "bouwers".

Lange termijn doelstellingen

Het is vanuit de missie en visie van FRENK Afdichtingen B.V. dat iedereen zijn voordeel moet hebben van de diensten die FRENK Afdichtingen B.V..Om deze zullen wij onszelf voor moeten nemen om FRENK Afdichtingen B.V. te laten uitgroeien tot de marktleider op het gebied van applicaties voor afdichtingen, renovaties en brandwerendheid. Tevens ligt het in onze langere termijn doelstelling om hét aanspreekpunt te worden voor de markt als het gaat om de hierboven omschreven werkzaamheden.

Copyright 2019 Frenk-BV - All Rights Reserved