.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Normen en Waarden 

Klantgerichtheid
FRENK Afdichtingen B.V. luistert naar uw wensen en eisen. Wij stellen ons niet boven u, wij positioneren onszelf op gelijk niveau, zodat er sprake is van partnership. Deze "partnership" willen wij aangaan voor langere termijn.

Kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij FRENK Afdichtingen B.V.. Niet alleen de kwaliteit, correctheid en de zorgvuldigheid van onze technische adviezen, maar ook de te leveren kwaliteit voor wat betreft het uit te voeren werk. FRENK Afdichtingen B.V. zal haar personeel blijven trainen, begeleiden en coachen om er zorg voor te dragen dat de productieve kwaliteit permanent gewaarborgd blijft. Daarnaast zullen wij permanent druk blijven uitoefenen bij onze geselecteerde leveranciers, zodat ook zij zich conformeren aan het onderdeel kwaliteit.

Collegialiteit 
De medewerkers van FRENK Afdichtingen B.V. gaan collegiaal met elkaar om. Iedere medewerker wordt erkend, gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is en om wat hij goed doet. Binnen het personeelsbeleid wordt specifiek aandacht geschonken aan diversiteitbeleid. 

Integriteit 
FRENK Afdichtingen B.V. pretendeert haar diensten en service op een eerlijke, open en rechtvaardige wijze te vermarkten. Mens en omgeving worden gerespecteerd. 


Company Profile:

Company Profile
Strategie
Missie en Visie
Doelstellingen
Normen en Waarden
Corporate Lay-out
Garantie Concepten
Partners
Contact


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.