.
. Home.
Company Profile.
Contact.

Company Profile

FRENK staat voor Functioneel Renovatie En Nieuw Kitwerk. 
Een betere omschrijving van onze bedrijfsvoering kunnen we haast niet geven, enkel wat aspecten toelichten. FRENK Afdichting B.V. bestaat uit drie business units met ieder hun eigen specialisatie. Vanuit onze vestiging in Dongen bieden wij de verschillende onderdelen van FRENK afdichtingen B.V. op flexibele wijze aan:;

FRENK KitHerstel 
FRENK KitHerstel™ is de business unit die de specialisatie heeft  voor herstelwerkzaamheden aan gevels. Deze business unit zal niet zomaar een kitvoeg vervangen. FRENK KitHerstel™ zal aan de hand van een advies en onderbouwend met de regelgeving vanuit de bouwfysica en huidige regelgeving, aangeven wat de meest duurzame herstelactiviteiten zijn. Ook voor het herstellen van voegen of een complete gevelrenovatie, moeten doordachte oplossingen aan de grondslag liggen die de duurzaamheid alleen maar ten goede komen en daarmee de onderhoudscycli kunnen verlengen. 

FRENK Luchtdicht Bouwen 
FRENK Luchtdicht Bouwen™ is de business unit die de specialisatie heeft voor alle nieuw aan te brengen afdichtingen in gevels. FRENK Luchtdicht Bouwen™ richt zich voornamelijk op het lucht en dampdicht maken van gevelsystemen. Vanuit dit gedachtegoed is FRENK Luchtdicht Bouwen™ in hoofdzaak betrokken bij hoogbouw projecten. Ook deze business unit zal aan de hand van een advies en onderbouwend met de regelgeving vanuit de bouwfysica en huidige regelgeving, aangeven wat de meest duurzaam en efficiënt systeem is om het gebouw water- en luchtdicht te maken. 

FRENK BrandWerend 
FRENK BrandWerend™ is de business unit die de specialisatie heeft voor het aanbrengen van brand- en rookwerende afdichtingen en doorvoeringen. Geheel volgens de normen en de daarbij geldende eisen, wordt uw project van te voren in kaart gebracht en de oplossing wordt vertaald naar een brandwerend advies.

De drie business units van FRENK Afdichtingen B.V. kunnen afzonderlijk op een project werken. De mogelijkheid bestaat dat er combinaties zijn voor het samenwerken op één specifiek project. Zo kan de business unit FRENK BrandWerend™ altijd worden betrokken bij een nieuwbouw- of renovatieproject. Nadat een project gerealiseerd is kan FRENK KitHerstel™ het onderhoudscontract verzorgen.

FRENK B.V. werkt samen met een klein aantal  professionele en gerenommeerde producenten. Samen met de kennis en knowhow die FRENK Afdichtingen B.V. heeft en de kwaliteitsproducten die we verwerken, kan een compleet garantieconcept in de markt worden gezet.

De directie en medewerkers van FRENK Afdichtingen B.V. hopen dat u de benodigde informatie op deze website kunt vinden. Mocht het zo zijn dat er fouten instaan of het onduidelijk is, laat dit ons dan weten. Alleen met uw hulp kunnen wij een succes maken van ons bedrijf.   Company Profile:

Company Profile
Strategie
Missie en Visie
Doelstellingen
Normen en Waarden
Corporate Lay-out
Garantie Concepten
Partners
Contact


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 0303
Fax: +31 (0)10 438 0045

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.