.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Gevelprincipes

De gevel vormt de scheiding tussen het buiten- en het binnenklimaat. Fysische verschijnselen als luchtstromingen, warmtetransport en vochttransport spelen een grote rol in de prestatie van gevels. Door de gevel heen vindt warmte- en vochtuitwisseling plaats.

Type gevels
Aan de constructie van een gevel ligt een aantal bouwfysische principes ten grondslag. Op basis van deze principes zijn gevels in te delen in:
Warme gevels
Koude gevels
Klimaatgevels
Tweede-huidgevels

Warme gevels
In een warme gevel staat een eventuele luchtspouw thermisch in verbinding met de binnenlucht en bevindt de spouw zich aan de binnenzijde van de isolatie. In een warme gevel is dus geen beluchte spouw aanwezig. 

Koude gevels
In een koude gevel bevindt de spouw zich aan de buitenzijde van de isolatie. Een kenmerk van een koude gevel is dat de functie waterwering en warmteweerstand wordt verdeeld over meerdere bladen. Een koude gevel bestaat doorgaans uit twee bladen. Het buitenblad gedraagt zich als regenscherm en het binnenblad zorgt voor de lucht- en dampdichting. De isolatie bevindt zich bij een koude gevel aan de buitenzijde van het binnenblad. 

Klimaatgevels
Een klimaatgevel is opgebouwd uit een warme of koude buitengevel met een extra binnenblad van glas. Het aandeel dubbelglas in de buitenste schil van een klimaatgevel is vaak zeer groot. De buitengevel en de klimaatgevel worden gescheiden door een luchtspouw, die thermisch in verbinding staat met de binnenruimte. 

Tweede-huidgevels
In tegenstelling tot de klimaatgevel bevindt de extra laag van glas zich bij een tweede-huidgevel aan de buitenzijde van de gevelconstructie. De aanwezige luchtspouw vormt hier juist een buffer tussen het binnen- en het buitenklimaat. De spouw wordt op een natuurlijke wijze geventileerd. 


Keuzemenu:

Terug naar Hoofdmenu

Gevelprincipes
Klimaat
Warmte
Vocht
Vochtindringing
Lucht
Luchtdoorlatendheid
Drukvereffening
Compartimentering
Voegafdichting


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.