.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Warmte

Voor een comfortabel binnenklimaat moeten we zorg dragen dat de warmte niet kan ontsnappen naar buiten als het buitenklimaat koud is en vice versa.

Warmte is inwendige energie, bestaande uit de som van kinetische en potentiŽle energie (eenheid: Joule [J]). Als de temperatuur van een vaste stof stijgt dan gaan moleculen heftiger bewegen. Dit wordt aangeduid als kinetische energie en hierdoor wordt de afstand tussen de moleculen groter, potentiŽle energie. Hoe hoger de temperatuur wordt des te meer een materiaal gaat uitzetten.

Warmtetransport vindt gewoonlijk tegelijkertijd op drie verschillende manieren plaats, te weten:  
Stroming of convectie, aangeduid als "s".
Geleiding of conductie, aangeduid als "g".
Straling of radiatie, aangeduid als "c".

Geleiding 
In vaste stoffen vindt warmtetransport voornamelijk plaats door geleiding. De moleculen in de stof stoten elkaar aan en geven zo warmte aan elkaar door. Elk molecuul-, in vaste-, vloeibare- of gasvorm, streeft ernaar om een zo laag mogelijke energetische toestand te bereiken. Met andere woorden, een stof wil dus zoveel mogelijk energie kwijt. Warmte zal zich daardoor altijd verplaatsen naar een kouder gebied. Zodra er ergens een temperatuursverschil is, zal er een warmtestroom zijn. De warmtestroomdichtheid [q] geeft de warmtestroom per vierkante meter aan [Wm2]. De warmtestroomdichtheid is evenredig met het temperatuurverschil over de dikte van het materiaal en afhankelijk van de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (l in [W/mK]).Hoe lager de λ-waarde, hoe slechter het materiaal de warmte geleidt en dus hoe beter het isoleert.De warmtegeleidingcoŽfficiŽnt is een constante waarde voor een bepaald materiaal, ongeacht de dikte van dat materiaal. 

In een spouw komen warme en koude bij elkaar. Daar waar dit plaats vindt kan condensatie ontstaan. Door een functioneel en effectief afdichtingssysteem te ontwerpen, zijn we in staat om dit vocht op een controleerbare methode te beheersen.


Keuzemenu:

Terug naar Hoofdmenu

Gevelprincipes
Klimaat
Warmte
Vocht
Vochtindringing
Lucht
Luchtdoorlatendheid
Drukvereffening
Compartimentering
Voegafdichting


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.