.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Calculatieprogramma's

Calculatieprogramma´s:
Voegdimensies
Verbruikscalculator

Algemene informatie 
Zowel in de bouw als industrie wordt voor het afdichten van naden, kieren en voegen veelvuldig gebruik gemaakt van afdichtingskitten. Er zijn echter vele soorten kit, elk met hun eigen specifieke eigenschappen en er zijn veel soorten voegen waaraan uiteenlopende eisen worden gesteld. Voor de gebruiker is het vaak niet eenvoudig om vast te stellen welk type kit voor een bepaalde afdichting gebruikt kan worden. Vaak wordt de kit slechts gezien als een hulpmiddel om een naad of voeg op een simpele manier af te dichten en wordt er onvoldoende bij stil gestaan of de gekozen combinatie aan de verwachtingen kan voldoen. De kit moet als een bouwmateriaal worden gezien, dat in combinatie met andere bouwmaterialen een duurzaam goed functionerende constructie oplevert. Een juiste keuze kan dan ook veel problemen voorkomen.

Vervormbaarheid - Voegdimensies
Naden en voegen ontstaan daar, waar twee dezelfde of verschillende bouwmaterialen bij elkaar komen. Ieder van deze bouwmaterialen zal door verschillen in temperatuur of vochtigheidsgraad kunnen uitzetten of krimpen, waardoor vervorming (werking) op de voeg ontstaat. De kit, waarmee deze naad wordt afgedicht heeft dan ook tot taak om deze vervormingen op te vangen en er voor te zorgen, dat de voeg water- en/of winddicht blijft. Het kitmateriaal moet daarom in zekere mate vervormbaar zijn. In de documentatiebladen van kitten wordt meestal de “Rek tot breuk” vermeld. Dit geeft aan hoeveel procent een kit kan worden uitgerekt tot deze breekt. Rekpercentages tot 600-700% zijn goed mogelijk. Deze rekpercentages geven een indicatie van de (maximale) elasticiteit van het product, maar dit zijn geen waarden waar in de praktijk mee gewerkt kan worden. De ervaring leert dat kitvoegen onder de gangbare Nederlandse weersomstandigheden duurzaam vervormd kunnen worden tot maximaal 25%. Internationale keuringsnormen zoals ISO 11600 zijn daar dan ook op afgestemd en kennen 4 vervormingsgroepen: 7,5% - 12,5% - 20% en 25% . De groep 20 en 25% kent daarnaast nog een indeling in LM (Low Module) en HM (High Module). Low Module geeft aan dat er relatief geringe krachten nodig zijn om de kit uit te rekken. Voor High Module kitten is deze kracht groter, waardoor ook meer spanning op de hechtvlakken kan ontstaan en er hierdoor theoretisch een grotere kans op onthechting aanwezig is. Technische documentatie van de kitten vermeld meestal in welke groep de betreffende kit is ingedeeld.


Keuzemenu:

Principe Detailleringen
Bouwfysica & Natuurkunde
Brandwering
Normen en Praktijkrichtlijnen
Calculatieprogramma's
Case Study
Presentaties & Lezingen
Aanvullende informatie 

Ga naar Frenk.nl
Ga naar KitHerstel™
Ga naar Luchtdicht Bouwen™
Ga naar BrandWerend™Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.