.
. Home.
Company Profile.
Contact.


Bouwfysica is "de fysica van de gebouwde omgeving". Deze betreft de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de door mensen gecreëerde buiten- als de binnenruimte. Het gaat dan om de gebruiksprestatie van de ruimte voor zover het de genoemde fysische aspecten betreft. Onder gebouwconstructies verstaan we in het bijzonder de scheidingsconstructies. Het gaat dan enerzijds om de prestaties die de constructies leveren in de instandhouding van een gewenst fysisch binnenmilieu (en de hoeveelheid energie die daarmee gemoeid is) en anderzijds om fysische prestaties met betrekking tot de instandhouding van de constructies zelf. Voor de instandhouding van het binnenmilieu worden doorgaans, naast bouwkundige middelen, ook installaties ingezet. Het ontwerpen van deze installaties behoort niet tot de fysica van de gebouwde omgeving. Wel behoort het tot de fysica van de gebouwde omgeving om de fysische prestaties ervan vast te stellen, een en ander in een juiste balans met de fysische prestaties van de scheidingsconstructiesKeuzemenu:

Principe Detailleringen
Bouwfysica & Natuurkunde
Brandwering
Normen en Praktijkrichtlijnen
Calculatieprogramma's
Case Study
Presentaties & Lezingen
Aanvullende informatie 

Ga naar Frenk.nl
Ga naar KitHerstel™
Ga naar Luchtdichtbouwen™
Ga naar BrandWerend™


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 0303
Fax: +31 (0)10 438 0045

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.