.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Advisering

Nadat er een inventaris is gemaakt op basis van bouwtekeningen of een bezoek op locatie (integraal onderzoek), kan FRENK BrandWerend™ aan de hand van de vergaarde informatie en regelgeving een brandpreventief advies voor u opstellen. Een advies is een maatwerkproduct. Het dient te voldoen aan hetgeen u ervan verwacht en aan te sluiten bij het Bouwbesluit. De kosten voor het opstellen van het advies worden vooraf met u overeengekomen. Deze kosten zullen bij opdracht niet aan u worden doorbelast.

Optionele onderdelen van een adviesrapport, op te stellen op basis van een inspectie- of inventarisatierapport:

Advies met betrekking tot de beoogde of gerealiseerde 
compartimentering.
Voorstellen ter verbetering ingeval deze niet aan de geldende regelgeving
voldoet.
Advisering met betrekking tot de bereikbaarheid van vluchtwegen.
Een lange termijn beheer- en onderhoudsplan, dat voorziet in procedures 
die het gerealiseerde preventieniveau in stand c.q. op het niveau van 
actuele regelgeving houden.
Kostenbegroting van alle geadviseerde voorzieningen en het beheer/ 
onderhoud daarvan.


Keuzemenu:

Advisering
Regelgeving
Normen
Referentieprojecten
Ga naar Frenk.nl
Ga naar FRENK KitHerstel™
Ga naar FRENK Luchtdicht Bouwen™
Ga naar BouwFysica 


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.