.
. Home.
Company Profile.
Contact.

Advisering

Nadat er een inventaris is gemaakt op basis van bouwtekeningen of een bezoek op locatie (integraal onderzoek), kan FRENK Luchtdicht Bouwen™ aan de hand van de vergaarde informatie en regelgeving een technisch afdichtingsadvies voor u opstellen. Een advies is een maatwerkproduct. Het dient te voldoen aan hetgeen u ervan verwacht en aan te sluiten bij het Bouwbesluit. De kosten voor het opstellen van het advies worden vooraf met u overeengekomen. Deze kosten zullen bij opdracht niet aan u worden doorbelast.

Optionele onderdelen van een adviesrapport, op te stellen op basis van een inspectie- of inventarisatierapport:

Advies met betrekking tot de beoogde of gerealiseerde luchtdichte
aansluitingen in gebouwen.
Voorstellen ter verbetering ingeval deze niet aan de geldende regelgeving
en voorschriften voldoet.
Een lange termijn beheer- en onderhoudsplan, dat voorziet in procedures 
die het gerealiseerde preventieniveau in stand c.q. op het niveau van 
actuele regelgeving houden.
Kostenbegroting van alle geadviseerde voorzieningen en het beheer/ 
onderhoud daarvan.


Keuzemenu:

Advisering
Regelgeving
Normen
Luchtdicht Bouwen
Referentieprojecten
Ga naar Frenk.nl
Ga naar FRENK KitHerstel™
Ga naar FRENK BrandWerend™
Ga naar BouwFysica 


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.